กีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาหมากล้อม รอบคัดตัวแทนภาค 3

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ