กีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาหมากล้อม รอบคัดตัวแทนภาค 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี