กีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาหมากล้อม รอบคัดตัวแทนภาค 1

สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี