Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

AI ใน หมากล้อม

ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การใช้ชีวิต รวมไปจนถึงการเล่นกีฬาหมากล้อม ครั้งนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ทำการรวบรวมโปรแกรม และแอพพลิเคชัน เกี่ยวกับ AI ในกีฬาหมากล้อม ที่น่าสนใจว่าไว้ที่นี่แล้ว โดยแบ่งแยกหมวดหมู่ตามระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครหมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก

สรุปผลการแข่งขันคัดตัว The 19th Hanwha Life Insurance Cup World

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมีสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อมเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยลงสู้ศึกการแข่งขัน The 19th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

ผลการแข่งขัน “บุรีรัมย์เกมส์”

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 14th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หนังสือเชิญ  14th Korea Prime Minister Cup

รับสมัคร : วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2562
แข่งขันคัดตัว : 26 พฤษภาคม 2562 ***จะทำการแข่งขัน 2 วันในกรณีที่แข่งขันมากกว่า 3 รอบ
สถานที่คัดตัว : อาคาร cp towe ชั้น 11
แข่งขันจริง : 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขันจริง : ณ Yeongwol County สาธารณรัฐเกาหลี
คุณสมบัติ :
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ตาม กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561
3. เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ทำการสมัคร
4. วันหมดอายุ passport ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงวันแข่งขัน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : Korea Baduk Federation(KBF) ทำการจองและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 70 % (economy class) โดยนักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ระบบการแข่งขัน : ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi

กำหนดการคัดตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
09.00น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน *** มาไม่ทัน09.00น. ตัดสิทธิ์
09.30น. – 11.30น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.30น. – 12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. – 14.30น. การแข่งขันรอบที่ 2
15.00น. – 17.00น. การแข่งขันรอบที่ 3
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910 คุณพิชานนท์

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ROBINSON GO Junior Championship 2019

เมื่อในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ จัดการแข่งขันหมากล้อม ROBINSON GO Junior Championship 2019 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมหมากล้อม TGA Go Tournament

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมหมากล้อม TGA Go Tournament ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ และ Thai Go Alumni จัดการแข่งขัน วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถ. สีลม

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 

ขอเชิญนักหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Harbor Go Junior Championship 2019 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น B ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

11 – 12 พ.ค. 62 การแข่งขัน ROBINSON GO Junior Championship 2019

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562