Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

อบรมหมากล้อมแก่ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 2558

วันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร จัด “อบรมหมากล้อมแก่ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ศูนย์ศึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน จัดการอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ มือใหม่, Low Kyu, High Kyu

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31  จันทบูรเกมส์  ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 170 คน สรุปผลการแข่งขันดังนี้

กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ์ คว้าชัยเป็นตัวแทนแข่งขัน The 36th World Amateur GO Championship

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2558  ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน คัดตัว The 36th World Amateur GO Championship รอบ 9 คน สุดท้าย ณ อาคารสีลมปาร์ควิว  ห้อง วีไอพีโกะ 

Siam Rising Star – 2nd Star

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ ” Siam Rising Star – 2nd Star ”  ณ ห้องเรียนขงจื่อ อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งในงานมีนักกีฬา และผู้ติดตามเข้าร่วมงานกว่า 50 คน

ต่อยอดอบรมหมากล้อมให้กับนักเรียนในเครือ เทศบาลนครเชียงราย

ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครเมืองเชียงราย จัดอบรมหมากล้อมให้กับนักเรียนในเครือ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครเชียงราย โดยคัดเลือกเด็ก ที่มีฝีมือจากโรงเรียนเทศบาล 1-8 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่กระดานใหญ่ จำนวน 30 คน

อบรมหมากล้อมพื้นฐานให้กับนักเรียนและอาจารย์ สังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 2

วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพัทยาเมือง7 จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนพัทยาเมือง 1-11 จำนวนกว่า 250 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนพัทยา เมือง7 โดยการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคณะวิทยากร นักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 8 โรงเรียน

Kanazawa International IGO Association Friendship Match

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ Kanazawa International IGO Association ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรายการ Kanazawa International IGO Association Friendship Match ณ. อาคารปัญจภูมิ ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 20 คน

การแข่งขันหมากล้อม BMA Kids Go Tournament 2015

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม) ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA Kids Go Tournament 2015” ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 400 คน

“ซีพีออลล์” เข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการปณิธานความดี ในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจัดแสดงนิทรรศการโครงการด้านการศึกษาและอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “สร้างรากแก้วให้คนไทย” พร้อมสาธิตวิธีการเล่นหมากล้อม (โกะ) จากนักเล่นหมากล้อมมือสมัครเล่น

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ประกาศ “ไทย” เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันหมากล้อมระดับโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประกาศประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 36 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายนนี้ มีสุดยอดนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก