ข่าวกีฬาหมากล้อม

หมากล้อม”วันเด็กแห่งชาติ” โรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้มากกว่า 8,000 คน โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 25557 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หัสไชย บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี

Brunei International Invitational Go Tournament ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5-9 ธันวาคม 2557 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย นำทีมโดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน Brunei International Invitational Go Tournament ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศ Brunei Darussalam

The 2nd South East Asia GO Championship

เมื่อวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาหมากล้อม 5 คน เข้าร่วมการแข่งขัน The 2nd South East Asia GO Championship ที่ Tunku Abdul Rahman University College ประเทศมาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในอาเซียน มีประเทศเข้าร่วม ทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และไทย รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด กว่า 30 คน