Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

อบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนและอาจารย์ สังกัดเมืองพัทยา

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพัทยาเมือง7 จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนพัทยาเมือง 1-11 จำนวนกว่า 250 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนพัทยา เมือง7 โดยการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคณะวิทยากร และอาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา

การอบรมหมากล้อมให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน รุ่น 1 ประจำปี 2558

ในวันที่ 18 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน รุ่น 1 ประจำปี 2558 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องประชุม 1111A ซึ่งการอบรมหมากล้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน ได้มีการจัดเป็นประจำตามรอบของการรับนักศึกษาฝึกงาน อบรมโดยคณะวิทยากรจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

Go Wonders – In my Views and My Go Trips

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชิญ MS. HA JIN LEE SECRETARY GENERAL, PRO 3 DAN KOREA BADUK ASSOCIATION ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักหมากล้อมชาวไทยในหัวข้อ Go Wonders – In my Views and My Go Trips เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือนักกีฬาหมากล้อมไทย ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

งานแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 18

เมื่ออาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 800 คน

ผลคัดตัว The 36th World Amateur GO Championship รอบแรก

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อม และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน คัดตัว The 36th World Amateur GO Championship รอบแรก ณ อาคาร CP Tower ชั้น 11 โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมกีฬาหมากล้อมฯได้ประกาศเปิดรับสมัครนักกีฬาที่มีระดับฝืมือตั้งแต่ 3 ดั้งขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักหมากล้อมไทยในการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 36 (The 36th World Amateur Go Championship)

อบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียน จำนวนกว่า 90 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับนักเรียนใน จังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต

การแข่งขันหมากล้อมรายการ Siam Rising Star – The First Star

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ Siam Rising Star – The First Star  ณ ห้องประชุม 1111B ชั้น 11 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะอีกด้วย

หมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฟูจิสึเท็น ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน หมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ปี 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 70 คน โดยได้รับเกียรติ คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นหมากล้อม สำหรับเยาวชนโรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต

ในวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการค่ายวิชาการ ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นหมากล้อม สำหรับเยาวชนโรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ณ อาคาร 100 ปี ธัญญบุรี มีผู้เข้าอบรมกว่า 170 คน

หมากล้อม”วันเด็กแห่งชาติ” โรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้มากกว่า 8,000 คน โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11