Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

รายชื่อตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 รอบแรก

การแข่งขันหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคเหนือ “North Pre-University Go Tournament 2022”

โจทย์หมากล้อม การสร้างรูปร่างหมากที่ดี 2

ในการเล่นหมากล้อม รูปร่างหมากถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลไปถึงรูปเกมของแต่ละฝ่าย ถ้าฝ่ายหนึ่งสามารถสร้างรูปร่างหมากที่ดีได้มากกว่า ก็จะสร้างความได้เปรียบของรูปเกมได้เช่นกัน ดังนั้เราจะต้องมาเรียนรู้ และรู้จักการสร้างรูปร่างหมากที่ดี เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหมากของเราให้ได้

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอข้อมูลนักกีฬาหมากล้อมที่มีความพิการ

ขอความร่วมมือมายังนักกีฬาหมากล้อมที่มีความพิการ กรุณาช่วยส่งรายชื่อและกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ ในการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ Si Racha GO Friendship 2022

ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี และทางศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ Si Racha GO Friendship 2022“ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา ได้ดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  

รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565

พงศกานต์  ศรอารา คว้าแชมป์ Thailand Go Championship ประจำปี 2565

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดการแข่งขันสานความสัมพันธ์พนักงาน ซีพีเอฟ – พีซีจี พร้อมพัฒนาบุคลากรผ่านการเล่นหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดการแข่งขันสานความสัมพันธ์พนักงาน ซีพีเอฟ – พีซีจี พร้อมพัฒนาบุคลากรผ่านการเล่นหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมศึกลุยไถ ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ซีพีเอฟ) และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี) มุ่งหวังให้กีฬาหมากล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะ ฝึกสมาธิ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมการแข่งขันและยังมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักหมากล้อมระดับประเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาหมากล้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

ผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2021

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2021