สรุปผลการแข่งขันศึกชิงแชมป์เซียนหมากล้อมดาวรุ่งดวงใหม่ The MALL GO Rising Stars 2022

สรุปผลการแข่งขันศึกชิงแชมป์เซียนหมากล้อมดาวรุ่งดวงใหม่ The MALL GO Rising Stars 2022 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ณ​ ห้อง​ MCC HALL​ ชั้น ​4 เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก คุณสราวุฒิ เลิศธนพันธุ์ ประธานชมรม Thai Go Alumni Club (TGA) กล่าวปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลในประเภท 3-4 ดั้ง

สรุปผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

ประเภท 10-12 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชลัยรัตน์  สุวรรณวิไลกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ติณห์ธนา  เหลืองประเสริฐ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กันตพัฒน์  ยุคุณธรธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ พนธกร  ปอแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วรพล  เตพิมลรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ วชิร  วชิระนิเวศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ Donghwan Seong
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ ธิติทัศน์  เหลืองประเสริฐ

 

ประเภท 7-9 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นัทธ์หทัย  ครูเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปรีชาลักษณ์  โชตินอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภณณัฏฐ์  โสภิตานนท์รัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ จักรพรรดิ  โพธิพิภัทรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ณัฏฐ์รักษ์  เติมสุขนิรันดร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ นภนธ  อภิรัตน์โชติกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ กนกพัฒน์  สุนิตย์สกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ วัลลภ  ไชยบุตสกุล

 

ประเภท 4-6 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กิตติพัทธ์  มาอ่อน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปณิธิ  แช่มเล็ก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แสงสุพิน  สวมสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิฬ  วิไลชนม์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ธนพนธ์  ทรัพย์เย็น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ รณกร  วัฒนกิตานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ จิรัฐพล  บุญศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ พิชญะ  ตั้งตระกูลวงศ์

 

ประเภท 1-3 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Deren Fu
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปยุต  คุณาวุฒิตระกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พลวัฒน์  พุ่มทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สรวิชญ์  จันทร์เจริญฤทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ณัฐภัสสร์  สุยะนันทน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ กัญญาพัชร  มีนวล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ ขวัญญาดา  ทับสาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ ธีรธร  สุรเจริญชัยกุล

 

ประเภท 1-2 ดั้ง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อนพัทย์  ปาณฑะผลิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปภังกร  พงษ์เดช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองเงิน  เชื่อมทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โกเมท  หลวงโปธา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ประธาน  จารุพูนผล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ภณภัทร  วัฒน์ธนาวิทย์กุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ จรูญศักดิ์  สารพิมพา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ พิชญุตม์  ปรุงสิน

 

ประเภท 3-4 ดั้ง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐวัชร์  พ่อค้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปารมี  สุธีรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ พัทธดนย์ จิตติไพลูลย์ (Best 3 dan)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ อคิรา  นุ้ยบุตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ คุณัชญ์  ประทีปวรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ นราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ กฤษฏิ์  เกศวา