ผลการแข่งขัน The MALL The​ Best​ of Rank GO Tournament Presented by TGA – TGF

การแข่งขัน The MALL The​ Best​ of Rank GO Tournament Presented by TGA – TGF เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม ณ​ ห้อง​ MCC HALL​ ชั้น​4 เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน​ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 420 คน

คุณชัญญ์ญาณ์  ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่ กิจกรรมการตลาด บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวต้อนรับนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณสราวุฒิ เลิศธนพันธุ์ ประธานชมรม Thai Go Alumni Club (TGA) กล่าวเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน The MALL The​ Best​ of Rank GO Tournament Presented by TGA – TGF 


รางวัลระดับ 13-15 คิว เยาวชนและผู้ใหญ่


รางวัลระดับ 13-15 คิว อายุไม่เกิน 15 ปี


รางวัลระดับ 10-12 คิว เยาวชนและผู้ใหญ่


รางวัลระดับ 10-12 คิว อายุไม่เกิน 15 ปี


รางวัลระดับ 9 คิว


รางวัลระดับ 8 คิว


รางวัลระดับ 7 คิว


รางวัลระดับ 6 คิว


รางวัลระดับ 5 คิว


รางวัลระดับ 4 คิว


รางวัลระดับ 3 คิว


รางวัลระดับ 2 คิว


รางวัลระดับ 1 คิว


รางวัลระดับ 1 ดั้ง


รางวัลระดับ 2-4 ดั้ง