Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT 

อัพเดตรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

อัสสัมชัญยังแรง ชนะต่อเนื่อง! สรุปผล M-League 2018 สนามที่ 2

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 Division รวมผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน และในสนามที่ 2 แข่งขันกันที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ วันที่ 5 สิงหาคม 2561

เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2018 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถสมัครการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 “เวสสุวรรณเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดกีฬาหมากล้อม วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศรับสมัครคัดตัวแทนนักกีฬาลงแข่งขันกีฬาหมากล้อมจีนโลก เหยียนหวงเปย ครั้งที่ 20

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก เหยียนหวงเปย ครั้งที่ 20 ณ เมือง Kaohsiung, Taiwan ในวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้นทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ EXECUTIVE GO CLUB จึงได้จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันในรายการดังกล่าว วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 18.00 น. ณ ห้อง VIP GO ROOM อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 1 ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.

เปิดรับสมัครการแข่งขัน 21th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (THE 21th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT)  ณ ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2561) ณ ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.

เปิดฉาก การแข่งขันกีฬาหมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 Division รวมผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน และในสนามที่ 1 แข่งขันกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018