Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

การแข่งขันหมากล้อมรายการ BMA Kids Go Tournament 2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม) ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA Kids Go Tournament 2016” ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 400 คน

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.59 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 700 คน

ผลการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประเภทบุคคลชาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประเภทบุคคลชาย ณ อาคาร CP Tower ชั้น 11 ห้อง 1111A เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะจากนักหมากล้อมที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ผู้ที่ลงแข่งขันได้ ต้องมีระดับฝีมือ 4 ดั้ง ขึ้นไป มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 คน

การแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2016

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2016 โดยมีนักกีฬาหมากล้อมระดับนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 300 คน

ผลการแข่งคัดตัว 3rd GLOBIS Cup 2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมฯจัดการแข่งขันคััดเลือกหาตัวแทนประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 3rd GLOBIS Cup U-20 World Go Championship 2016 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายนนี้

10th Thai-Japanese Igo Friendship Game

เมื่อวันเสาร์ที่23 มกราคม 2559 สมาคมฯได้จัดการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค

การแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2016

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “BPK Go Championship 2016” โดยมีผู้เข้าแข่ง จำนวนกว่า 200 คน

หมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์สุรีย์  สถิรางกูร  ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นประธาน และ คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเหรียญรางวัล โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

26th International Amateur Pair Go Champinship & 2nd World Students Pair Go Championship

เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2558 สมาคมฯได้ส่งตัวแทนนักหมากล้อมไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 26th International Amateur Pair Go Championship และ 2nd World Students Pair Go Championship ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น