ข่าวการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมเกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561

ผลการแข่งขันหมากล้อมลีกมัธยมศึกษา M-League รอบคัดเลือก

10 มิถุนายน 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม การแข่งขันหมากล้อมลีกมัธยมศึกษา M-League ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยา รอบคัดเลือก  ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม การแข่งขันครั้งนี้  มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสิ้น 21โรงเรียน เป็นนักกีฬา 210 คน และผู้ติดตามกว่า 100 คน

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

28 พฤษภาคม 2561 :ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018  เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 8 ประเภท 1.ดั้ง 2.ไฮคิว 3.โลว์คิวมัธยม 4.โลว์คิวประถม 5.พรีโลว์คิวมัธยม 6.พรีโลว์คิวประถม 7.เฟรนชิปมัธยม 8.เฟรนชิปประถม

 

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

ประเภทดั้ง

ประเภทดั้ง
ชนะเลิศ เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายชาคริต หลวงจันทร์

 

ประเภทไฮคิว

ประเภทไฮคิว
ชนะเลิศ เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายพาทิศ เตชะทวีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายต้นธรรม์ สายคำทอน
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธีรวีร์ ลิอบัณฑิตกุล

 

ประเภทโลว์คิวมัธยม

ประเภทโลว์คิวมัธยม
ชนะเลิศ เด็กชายธัชนนท์ ยโลดม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายชนาธิป วสุพสิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธรังษี
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายชัยภัทร ศรีสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายปรัชญากร เตชะวิศิษฐ์พงษ์

 

ประเภทโลว์คิวประถม

ประเภทโลว์คิวประถม
ชนะเลิศ เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายธนกฤต สุนทรเวชพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายสิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธนศิษฎ์ เจียมศรีมงคล

 

ประเภทพรีโลว์คิวมัธยม

ประเภทพรีโลว์คิวมัธยม
ชนะเลิศ เด็กชายกฏติน มหาประคุณชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกฤษฎิ์ ปัจญรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายพรรษกร บุญพลอย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายกฤตพล มหาประคุณชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กหญิงจิราภา เกียรติกูลขจร

ประเภทพรีโลว์คิวประถม
ชนะเลิศ เด็กชายกฤติเดช อังคประสาทชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายปัญญีวีร์ ผลาฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิรภพ แสงเถื่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายรัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธนกฤต วินัยโกศล

Freindship มัธยม
ชนะเลิศ พัทยา 7 มัธยม ทีม 2 ด.ช. พิพัฒน์พล จุไร
ด.ช. อธิวัฒน์ อังศุสิงห์
ด.ช. นันทวัฒน์ อังกาบ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Go  family มัธยม ทีม 1 ด.ช. กฤตัชญ์ ศิลป์รุ่งธรรม
ด.ช. ธนิก อิสระกาญจน์กุล
ด.ช. ภูริสสะ   วัฒนกิจสุนทร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พัทยา 7 มัธยม ทีม 1 ด.ช. นนทกร ทีอาจ
ด.ช. ธนพล นุ่มมีศรี
ด.ช. จิรานุวัฒน์ ทองคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 พัทยา 11 ทีม 1 ด.ช. วิลเลี่ยม  ฟลอยด์  สตีเว่นส์
ด.ช. พิชัยศิลป์ รติภโรทัยกุล
ด.ญ. ปลายฟ้า  รอดภัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 พัทยา 7 มัธยม ทีม 3 ด.ช. พงศธร มิ่งแม้น
ด.ช. สุธี คำฟั้น
ด.ช. อุดมชัย คำจิ๋ว

 

Freindship ประถม
ชนะเลิศ พัทยา 7 ทีม 1 ด.ช. เดโชชิต พักโพธิ์เย็น
ด.ช. ภัทรพล ลาภเวที
ด.ช. บารมี ชัดเจน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พัทยา 7 ทีม 2 ด.ช. นิธิกร สุโขใจ
ด.ช. รัฐภัทร ชะโรธร
ด.ช. กวิน ปั้นประสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 KPS-3 ด.ช. วิชช์ วิทยานุลักษณ์
ด.ช. จิรสิน  จารุอาภรณ์ประทีป
ด.ช. ปภินวิช ปัจญรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระยองน่ารัก-5 ด.ช. ธนภัทร บุญฟ้าประทาน
ด.ญ. ปุณิกา สุนทรเวชพงษ์
ด.ญ. วีรกานต์   เจริญงามวงศ์วาน
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 KPS-2 ด.ช. พิชาภพ เชี่ยวชาญ
ด.ช. วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์
ด.ช. ไทยธรรม ชาญโลหะ

ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันระดับ 1 ดั้ง ทั้งสิ้นร่วม 14 คน อันดับ 1-3 จะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

ปิดฉาก ! การแข่งขันหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2018”

สิ้นสุดการแข่งขันหมากล้อม ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2018 และผู้ชนะได้แก่ ทีม “ไอ คิว อัพ” คว้าแชมป์ไทยแลนด์โกะ ลีก 2018 ไปครอง ด้าน อรุณกร ประทุมวันจากทีม โกะ ไวส์คว้าแชมป์หมากล้อม “ลีกหญิง” ครั้งแรกไปครอง

การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2017

การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2017 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3 ตัวแทนไทย สู้ศึกการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกตัวแทนเพื่อลงแข่งขันหมากล้อมรายการ Asian University Go Tournament 2018 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จนได้นักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขัน ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561

สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อม “ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561
จัดที่ศูนย์การค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561  การแข่งขัน จัดทั้งหมดมี 4 ประเภท 1. DAN บุคคลทั่วไป 2. KYU บุคคลทั่วไป 3. KYU รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4. Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมมณี นาควัชระ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่ผ่านมา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม และผลการแข่งขันได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภททีมชายและทีมหญิง

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 23 จังหวัด