Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

เรียนรู้กับน้องแม็กซ์ (เกมที่ 6) การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 41

การแข่งขัน The 41 st World Amateur Go Championship (หมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก) ซึ่งเป็นคร้้งแรกของวงการหมากล้อมที่นักหมากล้อมไทยสามารถสร้างผลงานคว้าอันดับที่ 8 มาได้ โดยนักกีฬาที่มีชื่อว่า วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง

ซึ่งคลิปนี้เป็น เกมที่ 6 เกมสุดท้าย TIANFANG Ma (B) VS วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง (W)

#หมากล้อม #มือสมัครเล่น #ชิงแชมป์โลก

เรียนรู้กับน้องแม็กซ์ (เกมที่ 5) การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 41

 

การแข่งขัน The 41 st World Amateur Go Championship (หมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก) ซึ่งเป็นคร้้งแรกของวงการหมากล้อมที่นักหมากล้อมไทยสามารถสร้างผลงานคว้าอันดับที่ 8 มาได้ โดยนักกีฬาที่มีชื่อว่า วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง

ซึ่งคลิปนี้เป็น เกมที่ 5 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง (B) VS ZHAO Ricky USA (W) เป็นเกมชี้วัดว่านักหมากล้อมประเทศไทยจะสามารถติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกได้หรือไม่

#หมากล้อม #มือสมัครเล่น #ชิงแชมป์โลก

 

เรียนรู้กับน้องแม็กซ์ (เกมที่ 4) การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 41

การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 41  (เกมที่ 4)

Alexander KEND 3D (B) อังกฤษ VS วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง (W)

เรียนรู้กับน้องแม็กซ์ (เกมที่ 2) การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 41

การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 41  (เกมที่ 2)

CHAN I-TIAN 7 D (B) VS วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง (W)

ผลการแข่งขันคัดตัว The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online)

พงศกานต์  ศรอารา คว้าสิทธิตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 16th KPMC

นักหมากล้อมไทยคว้าอันดับที่ 8 การแข่งขันหมากล้อม THE 41st WORLD AMATEUR GO CHAMPIONSHIP

นักหมากล้อมไทยคว้าอันดับที่ 8 มาครอง ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการหมากล้อมไทย หลังจากที่มีการจัดการแข่งขัน THE 41st WORLD AMATEUR GO CHAMPIONSHIP ซึ่ง 41 ครั้งที่ผ่านมา นี้คือนักกีฬาหมากล้อมไทยคนแรกที่สามารถสร้างผลงาน ได้อันดับที่ดีที่สุด คือ อันดับที่ 8 มาครอง ของการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก เขาผู้นี้มีชื่อว่า วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (แม็กซ์) 6 ดั้ง*

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม Friendship Game Online

SEA Friendship GO Online Games 2021 [ผลการคัดตัวแทนประเทศไทย]

ผลการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship 2020

ผลการแข่งขัน TGA Go Tournament 2563