Category Archives: ข่าวการแข่งขัน

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลหญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลชาย

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมหญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมชาย

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทคู่ผสม

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าเหรียญทอง ประเภทคู่หญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทคู่ชาย

รับสมัครแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ การเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครการแข่งขันตั้งแต่ วันนี้ – วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.

ผลการแข่งขันหมากล้อม 1st South East Asia Go Congress

การแข่งขันหมากล้อม 1st South East Asia Go Congress 

การแข่งขันหมากล้อม 1st South East Asia Go Congress จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2562 การแข่งขันหมากล้อมมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1. เมนอีเว้นท์ แข่ง6รอบ 2. ประเภท คู่ 3. ประเภท ทีม5คน 4. ประเภท เยาวชนไม่เกิน12ปี (โกะเล่นเร็ว) 5. หญิง (ประเภทนี้ประเทศไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน)

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship 2019

จัดอันดับยอดฝีมือหมากล้อมชาวไทย