โจทย์ 9 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  9 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 9  ( เดินบังคับตลอด)

 ดำ 1 บังคับให้ขาวต้องเชื่อมเสร็จแล้วเดินที่ 3 บังคับให้ขาวต้องกิน

ดำ 5 ทำลายห้องขู่หนีออกไปเชื่อมกับเพื่อน

ถ้าขาวปิดที่ 6 ดำก็จะหนีออกไปที่ 7

ถ้าขาวปิดที่ 7 ดำก็จะหนีออกไปที่ 6

 

หนีเร็วเกินไป

ดำ 1 บังคับให้ขาวเชื่อมเสร็จแล้วก็หนีออกไปเลยนั้น เร็วเกินไป ทำให้ขาวสามารถรอดได้โดยโยนที่ 4 เพื่อทำให้ดำรัดลมหายใจตัวเองในอนาคต ดำ 5 กิน ขาว 6 กินเพื่อรอด