โจทย์ 10 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  10 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 10

ดำ 1 ถูกต้อง

ขาว 2 ตอบโต้ บังคับให้ดำถอยออกไปเชื่อมกับเพื่อน แล้วจึงสร้างรูปร่างหวังทำห้องด้วย 4

ดำ 5 อาตาริให้ขาวเชื่อมที่ 6 เสร็จแล้วเดินเบียดเข้าไปที่ 7

ขาวปิดที่ 8 ดำทำให้เป็นห้องปลอมด้วย 9 เกิด MIAI ฆ่าที่ A และ B (ขาวเดิน A ดำฆ่าที่ B ขาวเดิน B ดำฆ่าที่ A)

 

รูปแบบอื่น

ดำ 1 ขาวอาจพลิกแพลงมารับที่ 2 ปิดทางหนีของดำก่อน

ดำกระโดดเข้าไปด้วย 3

ขาวตัดลงมาด้วย 4

ดำหนีกลับได้ด้วย 5 ถึงแม้ขาวจะพยายามทำยังไงก็ไม่สามารถสร้างสองห้องได้