โจทย์ 83 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 83 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เดินปากเสือ

ดำ 1      รักษาแผลด้วยปากเสือสร้างลักษณะในการสร้างห้อง

ขาว 2    เบียดไมให้ดำเข้ามุม

ดำ 3       ปิดสร้างห้อง

ขาว 4     ทแยงเข้ามาลดพื้นที่ของดำ

ดำ 5        ต่อออกมาสร้างลักษณะไม่ให้ขาวทำลายห้องที่สองได้

 

รีบเข้ามุมจนเดินไป

ดำ 1     เดินเข้ามุม

ขาว 2   กระโดดสองเข้ามาในพื้นที่ของดำทำให้ไม่มีพื้นที่สร้างสองห้อง