โจทย์ 84 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 84 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เซกิ

ดำ 1     ช้อนปิดลมหายใจของขาว

ขาว 2   ต่อไม่ให้ถูกอาตาริ

ดำ 3     ปิดลมหายใจขาวอีกที

ขาว 4   ปิดไม่ให้ดำสร้างห้องบริเวณมุม

ดำ 5     ต่อออกเพื่อทำให้รอดด้วยเซกิ

 

ไม่ใช่เซกิ

จากรูปที่แล้ว

ขาว 2   ต่อลงมา

ดำ 3      เป็นปากเสือเพื่อขู่สร้างห้อง

ขาว 4    สกัดจุดและขู่หนี

ดำ 5       ปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 6      เชื่อมไม่ให้ถูกตัด

รูปนี้ดำรอดเนื่องจากลมหายใจภายนอกของดำมีมากทำให้สามารถจับกินขาวสี่เม็ดภายในได้