โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 80 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

หนีไม่รอด

ดำ 1    สกัดจุดสร้างห้องของขาวและขู่หนีกลับ

ขาว 2  ตัดไม่ให้ดำหนีออกไป

ดำ 3     สกัดจุดสร้างห้องของดำอีกจุดและขู่หนีกลับ

ขาว 4   ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 5      อาตาริขาวทั้งกลุ่ม

 

จับกินไม่สำเร็จ

ดำ 1    เบียดเข้าไปทำลายห้องของขาว

ขาว 2  ปิดไม่ให้ดำบุกเข้ามาอีก

ดำ 3     สกัดจุดขาว

ขาว 4   ปิดสร้างห้อง

ดำ 5      เชื่อมหมาก

ขาว 6     ปิดสร้างห้องที่สองเพื่อรอด