โจทย์ 74 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 74 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 74 (เป็นโคะ)

ดำ 1    อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2  จับกินดำ

ดำ 3    อาตาริขาว 2 ขู่สร้างห้อง

ขาว 4  ทำลายห้องของดำ

ดำ 5    แทนที่จุด A เปิดโคะเพื่อรอด

 

เชื่อมไม่รอด

 

ดำ 1    เชื่อมหมาก

ขาว 2  เดินเบียดเข้ามาในพื้นที่ของดำ

ดำ 3    อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4  บุกเข้าไปทำลายห้องของดำ

ดำ 5     จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 6   บุกเข้าไปทำลายห้องของดำต่อ

ถ้าดำเดินที่จุด A   ขาวจะเดินที่จุด B และ ถ้าดำเดินที่จุด B  ขาวจะเดินที่จุด A