โจทย์ 72 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 72 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 72

ขาวไม่สมหวัง

ดำ      1     เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว    2     เดินสร้างลักษณะเพื่อเล่นโคะ

ดำ      3     จับกินขาวสองเม็ด

ขาว    4     เดินแทนตำแหน่ง A จับกินคืนเพื่อเล่นโคะ

ดำ      5     เดินสร้างห้อง

 

เป็นโคะสมใจขาว

ดำ     1    เดินเชื่อม

ขาว    2    เดินปิดลมหายใจของดำ

ดำ      3    เดินอาตาริขาว 2

ขาว    4    เดินอาตาริดำ

ดำ      5    จับกินขาว 2 อาตาริขาว