โจทย์ 70 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 70 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 70

เซกิ

ดำ      1   เดินปิดพื้นที่ในการสร้างห้อง

ขาว    2   เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ      3   เดินเชื่อมไม่ให้ถูกกรอกยาพิษ

ขาว    4   เดินสกัดจุดและขู่เชื่อมหมาก

ดำ      5   เดินปิดไม่ให้ขาวหนีออก

ขาว    6   เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ     7   เดินเชื่อมหมากให้รอดด้วยเซกิ

ตายสนิท

ดำ      1   เดินปิดพื้นที่ในการสร้างห้อง

ขาว    2   เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ      3   เดินอาตาริขาว 2

ขาว    4   เดินเบียดเข้ามาลดพื้นที่ของดำ

ดำ      5   เดินปิดไม่ให้ขาวเข้ามาอีก

ขาว    6   เดินกรอกยาพิษทำลายห้องของดำ