โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

          เฉลยโจทย์ 7 (เสียสละเพื่อส่วนรวม)

3 วางที่ ดำสามเหลี่ยม, 4 วางที่ ดำวงกลม, 6 วางที่ 1

ดำ 1        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำทั้งหมด

ดำ 3        เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมเตรียมสกัดจุดขาว

ขาว 4      เดินแทนที่ดำวงกลมสร้างห้อง

ดำ 6        เดินแทนที่ดำ 1 กรอกยาพิษขาว

 

ไม่เสียสละ

ดำ 1        ปิดอาตาริขาวหนึ่งเม็ดจากด้านนอก

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        อาตาริขาว

ขาว 4      จับกินดำทั้งสี่เม็ด