โจทย์ 6 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 6 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 6 ผ่ากลาง

ดำ 1        ตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 2     อาตาริดำ 1 เพื่อช่วยขาว

ดำ 3        ต่อลงเพื่อเพิ่มลมหายใจและสร้างห้องรอด

 

อีกรูปแบบ

ดำ 1        ตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 2      อาตาริดำจากด้านล่าง

ดำ 3        เชื่อมหมากเพื่อไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5        อาตาริดำสองเม็ดสร้างห้องรอด