โจทย์ 55 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 55 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1        เดินขู่สร้างห้องที่มุมและทางด้านขวา

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องที่มุม

ดำ 3        สร้างห้องหนึ่งห้อง

ขาว 4      เบียดเข้ามาลดพื้นที่

ดำ 5        ปิดอาตาริขาว 4 ปิดล้อมไว้ภายใน

ขาว 6      อาตาริดำ 5 กลับ

ดำ 7        จับกินขาว 4

ขาว 8     อาตาริดำ 7 เตรียมหนีออกมาภายนอก

ดำ 9        อาตาริดำ 8 ไม่ให้หนีออกมาภายนอกแต่เล่นโคะเพื่อรอดแทน

ขาว 10   เดินแทนที่ขาว 4 จับดำ 7 กินเล่นโคะ

 

ได้แค่ห้องเดียว

ดำ 1        เดินสร้างลักษณะปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      เบียดเข้ามาลดพื้นที่ดำ

ดำ 3        เดินสร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 5        ปิดล้อมขาว 4 อยู่ภายใน

ขาว 6      เบียดลดพื้นที่ดำซ้ำจากทางด้านบน

ดำ 7        อาตาริขาว 6 ปิดล้อมให้อยู่ภายใน

ขาว 8      อาตาริดำ 7 คืน

ดำ 9        จับกินขาว 6 เตรียมสร้างห้อง

ขาว 10   สกัดจุดสร้างห้องของดำ