โจทย์ 56 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 56 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

ตัดให้ขาดเลยฉับๆๆ

ดำ 1        เดินขู่อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3        ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4      ต่อลงเตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 5        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 6      จับกินดำ 1

ดำ 7        เดินต่อลงตัดหมากขาวออกจากกัน

 

ไม่ให้ตัดก็ตายหมู่

ดำ 1        เดินเตรียมอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกอาตาริ

ดำ 3        เดินต่อลงตรงๆ ขู่ตัดขาว

ขาว 4      ต่อลงขู่เชื่อมหมาก

ดำ 5        ขู่ตัดขาวซ้ำอีกที

ขาว 6      เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ดำ 7        อาตาริขาวสี่เม็ด

ขาว 8      เชื่อมหมาก

ดำ 9        อาตาริดำหนึ่งเม็ดเพื่อช่วยดำสองเม็ด