เลื่อนการแข่งขัน Thailand GO Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนกำหนดการแข่งขัน Thailand GO Championship 2020 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Corona virus Disease 2019 (COVID-19) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เห็นสมควรให้เลื่อนการแข่งขัน Thailand GO Championship 2020 ออกไปก่อน เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ หากมีความเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-071-2910-11

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จะประกาศบนเว็บไซต์ www.thaigo.org และเพจสมาคมฯ ต่อไป