เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน The 19th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship

The 19th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship

สมัครร่วมการแข่งขัน

รับสมัคร : วันนี้ – 3 พฤษภาคม 62
แข่งขันคัดตัว : 8 พฤษภาคม 62
สถานที่คัดตัว : ชั้น 2 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
แข่งขันจริง : 24 – 27 กรกฏาคม 62
สถานที่แข่งขันจริง : กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
คุณสมบัติ :
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดหลังวันที่ 25 กรกฏาคม 2550)
3. เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ทำการสมัคร
4. วันหมดอายุ passport ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงวันแข่งขัน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : Korea Baduk Federation(KBF) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร
ระบบการแข่งขัน :
ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 45 นาที ไม่มี Byo-Yomi
ข้อกำหนดเพิ่มเติม : แต่งกายด้วยชุดสุภาพตลอดการแข่งขันและพิธีการ (ห้าม!! กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
หมายเหตุ : มีเจ้าหน้าที่สมาคมฯเดินทางไปร่วมงานด้วย 1 ท่าน

09.00 – 10.30น. จับฉลาก และเริ่มการแข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.00น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.00 – 13.00น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30น. การแข่งขันรอบที่ 3
14.30 – 16.00น. การแข่งขันรอบที่ 4
16.00 – 17.30น. การแข่งขันรอบที่ 5

***หากมาไม่ทันจับฉลาก(09.00น.) จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันและมีบทลงโทษตาม “กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561”

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910 คุณพิชานนท์