เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน World Youth Goe Championship ครั้งที่ 34

ในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Ing Chang Ki Weichi Educational Foundation เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน World Youth Goe Championship ครั้งที่ 34 ที่จะมีในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 โดยในวันนี้ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี ในการอำนวยความสะดวกและการดูแลที่ดีในฐานะเป็นเจ้าร่วมกับทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 

 

ในวันนี้ทางทีมงานสมาคมอยากนำเสนอ และเก็บภาพบรรยากาศของสถานที่เตรียมงานแข่งขัน และชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เผื่อใครที่สนใจและอยู่ใกล้ชมรมฯ สามารถเข้ามาเล่นหมากล้อมและวัดระดับฝีมือได้ ทั้งนี้ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรม @เชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง