Tag Archives: World Youth Goe Championship

ปิดฉากการแข่งขัน World Youth Goe Championship 2017 

ปิดฉากการแข่งขัน World Youth Goe Championship 2017  ปิดฉากอย่างสวยงามกับการแข่งขัน World Youth Goe Championship 2017 ครั้งที่ 34  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้ประเทศจีนความแชมป์ไปทั้งสองรายการ

เปิดศึกแข่งขัน World Youth Goe Championship ครั้งที่ 34

ในวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560 Ing Chang Ki Weichi Educational Foundation ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน World Youth Goe Championship ครั้งที่ 34 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนท์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 13 ประเทศทั่วโลกดังนี้  จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ใต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยูเครน โรมาเนีย รัสเซีย ฝรั่งเศษ และประเทศไทย โดยแบ่งการแข่งขันเป็นสองประเภทได้แก่ ระดับ Junior ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และระดับ Senior ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน World Youth Goe Championship ครั้งที่ 34

ในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Ing Chang Ki Weichi Educational Foundation เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน World Youth Goe Championship ครั้งที่ 34 ที่จะมีในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 โดยในวันนี้ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี ในการอำนวยความสะดวกและการดูแลที่ดีในฐานะเป็นเจ้าร่วมกับทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย