อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมไทยฯ ได้รับเชิญร่วมงาน Tokugawa Memorial Go Congress, Shizuoka

10 กุมภาพันธ์ 2561คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมงาน Tokugawa Memorial Go Congress, Shizuoka และได้มอบของที่ระลึกให้ นายกเทศมนตรีเมือง Shizuoka ในงานเลื้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมคุโปลี ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุณวันทนีย์ นามาะสนธิ (ซ้าย) ลูกหลานของโชกุล Togukawa รุ่นที่สิบแปด (กลาง) Cho HyeYeong  Pro 9 Dan ของเกาหลี (ขวา)

ภาพบรร

ยากาศในงานอบอุ่นด้วยมิตรภาพ ของแขกสำคัญของเมือง และแขกของแวดวงหมากล้อม