เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018”

การแข่งขันในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำ โครงการเผยแพร่หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : ระดับอนุบาล (หมากล้อมปฐมวัย) มาตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน เพื่อจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในปีการศึกษา 2548 ทาง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เห็นควรที่ขยายผลการดำเนินงานมาสู่นักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาฝีมือหมากล้อมและติดตามพัฒนาการฝีมือหมากล้อมของนักเรียนกลุ่มเดิม พร้อมกันนี้ ยังคงจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนอนุบาลกลุ่มใหม่ นำมาสู่การประสานความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

และในการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018” ในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 3 มีนาคม 2561 และจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ  “แข่งขันประเภททีม”

ตรวจสอบรายชื่อ  “แข่งขันประเภทบุคคล”

โรงเรียนที่สมัครแข่งขัน ต้องอยู่ในสังกัด- สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้  คลิก…!

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

08.00 น.                           ลงทะเบียน

08.30 – 09.30 น.                พิธีเปิด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน

ประเภทบุคคล

09.30 – 10.30 น.              การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 11.45 น.                การแข่งขันรอบที่ 2

11.45 – 12.45 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 – 13.45 น.                การแข่งขันรอบที่ 3

14.00 – 15.00 น.                การแข่งขันรอบที่ 4

15.30 – 16.00 น.                พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

ประเภททีม

09.30 – 10.00 น.                การแข่งขันรอบที่ 1

10.00 – 10.30 น.                การแข่งขันรอบที่ 2

10.30 – 11.00 น.                การแข่งขันรอบที่ 3

11.00 – 11.30 น.                การแข่งขันรอบที่ 4

11.30 – 12.00 น.                การแข่งขันรอบที่ 5

12.15 – 12.45 น.                พิธีปิดการมอบรางวัล

 

 รางวัลการแข่งขัน

ประเภทบุคคล ( ทุกประเภท )

รางวัลชนะเลิศ                                                  ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                                      เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                                      เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4                                   ประกาศนียบัตร

ประเภททีม  Friendship Game (ทุกประเภท)

 

รางวัลชนะเลิศ                                                  ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                                      เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                                      เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4                                   ประกาศนียบัตร

 

 

 

 

หมายเหตุ   :        – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนตามสถาบัน