อบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี บมจ. ซีพี ออลล์

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยมีสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 30 คน ณ ห้องชมชรม TO BE NUMBER ONE  ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

IMG_2086 IMG_2081

IMG_2092 IMG_2114
การอบรมครั้งนี้ยังมีการสอบวัดระดับฝีมือ และการ Teaching game ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และยังได้รับความสนใจและความสนุกสนานจากผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

IMG_2088 IMG_2116

IMG_2122 IMG_2123

IMG_2107