อบรมหมากล้อมพื้นฐานให้กับนักเรียนและอาจารย์ สังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 2

วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพัทยาเมือง7 จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนพัทยาเมือง 1-11 จำนวนกว่า 250 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนพัทยา เมือง7 โดยการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคณะวิทยากร นักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 8 โรงเรียน

10656274_10153071375970240_684720342_n 11040153_10153069103290240_1788530420_n

11063077_10153071376065240_279459483_n 11063146_10153069103295240_498113991_n

 

โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาหมากล้อมของเยาวชนเมืองพัทยาสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศต่อไป

11073391_10153069103215240_902805529_n 11072671_10153069103250240_351033481_n 11072060_10153069103200240_334671361_n

11072326_10153069103310240_164655125_n 10867097_10153069103315240_1738290462_n