กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) วันที่ 7 พ.ย.60 มีครูในกลุ่มกรุงเทพกลางเข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 60 คน

ในพิธีเปิดการอบรมหมากล้อม ได้รับเกียรติจาก นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีครูในกลุ่มกรุงเทพกลางเข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 60 คน

และในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นางศิริพร อัศววิไลพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู – บุตรอุปถัมภ์) เป็นประธานในพิธีปิด

ภาพบรรยากาศการอบรมหมากล้อม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง