สรุปผลคัดตัวการแข่งขัน World Students Pair Go 2019

สรุปผลคัดตัวการแข่งขัน World Students Pair Go 2019 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2562

นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันได้แก่
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ