สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019

รางวัลประเภท Beginner

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม BKT ฉัตรเมธี  ดิลกลาภ
กฤษณะ  ทาตา
กรดนัย  เดชบำรุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ GO WISE 2 ภูริภัทร ตั้งสืบกุล
ณกร เหลืองไพบูลย์ศรี
จิรัฐพล บุญศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Little Lamb สิริมนต์  แตงเขียว
ธีรโชติ  แตงเขียว
ลู่จา  หวัง

รางวัลประเภท Kyu

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตามสบายฮะ น.ส.​ สโรชา ยูฮันเงาะ
อนุชา​ ฉายกระจ่าง
ภารุจ โรจนสุนทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ PPK ณฤชล ชินวัฒนกูล
ธนกฤต  โรจน์วีระ
พิพัฒน์ สุทธิกาญจนโสภณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แฮปปี้ นะโม ลัน จาว่า ณมน อุทัยสาง
นภัทร มั่นเจริญ
ณัฐศศิตา  แสงงาม

รางวัลประเภท Dan

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ I am Iron man นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
นายสรวิศ กิ่งเเก้ว
นายชนาธิป อาจอาษา
Zoro โอฬาร  โรจนะบุรานนท์
ศุภชัย จันทา
แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา
Jappies and baby นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
วรท ตันพิสุทธิ์
วีริน ตันพิสุทธิ์