สมัคร TGA Tournament

Displaying 1 - 30 of 79 1 2 3
ชื่อทีม รุ่นที่สมัคร
โกะเด็กม่อนทีม3 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
P jap go 8 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
Go Squared-Bgs Go Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
GoLife2 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
GoLife Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
MPK Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
KPS5 Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
JFN Go Squared-GO WISE High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
p jap go 6 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
p Jap go 5 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
p Jap go 4 Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
p Jap go 3 Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
p Jap go 3 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
p Jap go 2 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
p Jap go 1 Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
KPS4 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
KPS3 Friendship 9*9  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
แฮปปี้จอมทัพธรรม Friendship 9*9  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
GO SENSE NJN Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
Bgsgo6 Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
Bgsgo5 Friendship 9*9  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
Go Squared 4D Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
GO No1 Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
KPS2 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
Asparagus Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
แฮปปี้ เพิร์ธไอ๊ซ&friend High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
โกะเด็กม่อน High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
แฮปปี้ ช้างน้อยธีปราณ Friendship 9*9  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
Immortal Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
Go Squared Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
Displaying 1 - 30 of 79 1 2 3