วันโกะไทย และ รับสมัครสอบ 1 ดั้งฟรี

กำหนดการวันโกะไทย2565

สมัครสอบ 1 ดั้ง 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJSc3YkREOmhz9_EGF0jSRjF0UzDogx_mJihsPVIQeRyDFw/viewform

ตรวจสอบผลการสมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LA4yzzG2MSD5rdDSMQafc5bNBkEwJ1a_rLib1YKOfuI/edit#gid=233866799

รับสมัครจำนวน 8 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบดั้ง
โดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสมัครใน Link สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
และตรวจสอบผลการสมัครผ่าน Link ตรวจสอบผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ถ้าสมัครสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมทั้ง 8 คนจะต้องมาลงทะเบียน ในวันที่ 25 ส.ค. 65 เวลา 9.00 น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมงานจนจบตามกำหนดการ