วันโกะไทย

วันโกะไทย จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)


พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เล่าถึงประวัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย


คุณวิเชียร  จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงนโบายบริหารสมาคมฯ สู่ความยั่งยืน


พิธีมอบเสื้อสมาคมฯ ประจำปี 2565 แก่ผู้มีคุณูปการต่อหมากล้อมประเทศไทย


กิจกรรมการดวลหมากระหว่าง นักกีฬาทีมชาติไทย VS Thai GO Alumni


ปีนี้เป็นชัยชนะของนักกีฬาทีมชาติไทย


กิจกรรมสอบเลื่อนดั้ง โดย อาจารย์สุจินต์ 3 ดั้ง มืออาชีพ