รูปแบบหมาก ที่ผู้เล่นมือใหม่ มักเจอกันบ่อยๆ

เรียนหมากล้อมกับครูจิ้น

เรื่อง รูปแบบหมาก ที่ผู้เล่นมือใหม่ มักเจอกันบ่อยๆ

 

คลิปนี้เป็นคลิปที่ครูจิ้นอธิบายถึงรูปแบบหมากที่ผู้เล่นมือใหม่ๆ มักจะเจอบ่อยๆ และส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันไม่ค่อยถูก ครูจิ้นก็มาอธิบายให้ผู้ชมได้เข่้าใจถึงวิธีการเล่นที่เหมาะสม กับรูปแบบหมากในลักษณะต่างๆ ได้ให้ถูกต้องกัน