รับสมัคร THE 9 TH jeollanamdo kuksu mountains international baduk championship international youth baduk festival

 

แบบฟอร์มการสมัคร The 9th Kuksu Registration Form

ในการสมัครผ่านสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้ทำการกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่ https://forms.gle/PLxDPHjAer2arDtC6
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00น.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-0712911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย