รับสมัครนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน The 38th World Youth Goe Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 38th World Youth Goe Championship ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2566 ดังนั้นทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันรายการดังกล่าว ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสีลมปาร์ควิว ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
09.00 น. จับฉลาก
09.00 น. – 11.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.30 น. – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. – 15.30 น. การแข่งขันรอบที่ 2
15.30 น. – 18.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3


วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
09.00 น. – 11.30 น. การแข่งขันรอบที่ 4
11.30 น. – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. – 15.30 น. การแข่งขันรอบที่ 5
15.30 น. – 18.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6

*** หมายเหตุ
– หากมาไม่ทันเวลา 09.00น. จะถูกตัดสิทธิ์และโดนลงโทษ หากต้องการถอนตัวให้แจ้งภายในวันที่  16 ก่อนเวลา 16.00น.
– หากมีผู้เข้าแข่งขัน ไม่เกิน 8 คน จะทำการแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ ภายใน วันที่ 17
– หากมีผู้เข้าแข่งขัน 9 – 16 คน จะทำการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ ภายใน วันที่ 17 และ 18 โดยแข่งขันวันละ 2 รอบ
– หากมีผู้เข้าแข่งขัน 17 – 32 คน จะทำการแข่งขันทั้งหมด 5 รอบ โดยทำการแข่งขันในวันที่ 17 จำนวน 3 รอบ และวันที 18 จำนวน 2 รอบ
– กำหนดการอาจมีการแเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Registration Form

ลิ้งสมัคร https://forms.gle/vBgLTrX35iz27j5JA

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7cVb9VvGn3qdnoY0PlxfFHZ63esTDlA-UJxMmvTUB8/edit?usp=sharing

คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียด

 1. สัญชาติไทย
  2. มีผู้ปกครองติดตามไปด้วย
  3. ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
  4. มีเงื่อนไขอายุตรงตามรุ่นที่สมัครแข่งขัน ดั้งนี้
  4.1 รุ่น U12 ต้องมีอายุไม่เกิด 12 ปี (เกิดไม่เกิน 13 สิงหาคม 2011)
  4.2 รุ่น U15 ต้องมีอายุระหว่าง 12-15 ปี (เกิดไม่เกิน 13 สิงหาคม 2008)
  *นักกีฬาที่เคยเป็นตัวแทนไม่สามารถลงซ้ำในรุ่นเดิมได้ในเป็นระยะเวลา 3 ปี
  5. สามารถเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพ ณ กกท. ได้ (ยังไม่ระบุวันทดสอบ)
  6. ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 USD
  7. ผู้ที่ได้เป็น 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่นการแข่งขันที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะได้รับรางวัล

กติกาการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out)
ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น
โคะมิ 6.5 แต้ม
เวลาหลัก 1 ชั่วโมง
เบียวโยมิ 10 วินาที 3 ครั้ง
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ U12 และ U15 โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 38th World Youth Goe Championship

 

กำหนดการ การแข่งขันจริง