รับสมัครแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament ครั้งที่ 2

การแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประเภทการแข่งขัน (แข่งเดี่ยว/Individual)

รุ่นบุคคลทั่วไป
1. ประเภท High Dan (4 ดั้งขึ้นไป)
2. ประเภท Low Dan (1-3 ดั้ง)
3. ประเภท Kyu (ไม่จำกัดคิว)

รุ่นนักเรียน (ฝีมือระดับคิว เท่านั้น)
4. ประเภท มัธยมปลาย/ปวช. (ไม่จำกัดคิว)
5. ประเภท มัธยมต้น (ไม่จำกัดคิว)
6. ประเภท ประถม 5-6 (9-15 คิว)
7. ประเภท ประถม 5-6 (1-8 คิว)
8. ประเภท ประถม 3-4 (9-15 คิว)
9. ประเภท ประถม 3-4 (1-8 คิว)
10. ประเภท ประถม 1-2 (ไม่จำกัด kyu) สาย A
11. ประเภท ประถม 1-2 (ไม่จำกัด kyu) สาย B

รางวัลการแข่งขัน
1.ประเภท High DAN
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 4,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 6 อันดับ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

2. ประเภท Low Dan
– รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 3,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 6 อันดับ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

3. ประเภทที่ 3-11
– ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร ประเภทล่ะ 9 ถ้วยรางวัล

กฏ กติกาการแข่งขัน

  1. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss System แข่งขัน 6 รอบ (ไม่มีตกรอบ จำนวนรอบมีเปลี่ยนแปลงได้)

2. แข่งขันกระดาน 9×9 ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น และ เสี่ยงทายเลือกสีหมาก โดยมีแต้มต่อ (โคมิ) ดังนี้
– ประเภท Dan แต้มต่อ 5.5 คะแนน
– ประเภท Kyu แต้มต่อ 3.5 คะแนน

3. ให้เวลาการแข่งขันรอบละ 30 นาที
หากหมดเวลาจะปรับแพ้ทันที กรณีเวลารวมครบ 30 นาทีแล้ว หากยังไม่จบการแข่งขัน ให้กรรมการใข้นาฬิกาจับเวลาฝ่ายล่ะ 5 นาที หากหมดเวลาแพ้ทันที

4. หากผู้เข้าแข่งขันไม่มาที่โต๊ะแข่งขันภายในเวลา 10 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น

5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย (เช่น กางเกงขายาว ใส่รองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)

6. ห้ามใช้มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ระหว่างการแข่งขัน หากพบว่ามีการใช้เครื่องมือช่วยในการแข่งขัน **จะถูกปรับแพ้ทันที**
7. ระดับฝีมือแข่งขันให้ถือตามทำเนียบดั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ระดับ kyu ให้ถือตามทำเนียบ kyu หรือที่เคยสอบกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุด หากไม่เคยสอบวัดระดับฝีมือมาก่อนให้ถือเป็นระดับฝีมือ 9-15 คิว
8. ให้ยึดระดับฝีมือตามวันที่ได้สมัครแข่งขัน
9. คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

– ค่าสมัครท่านล่ะ 300 บาท
สมัครทาง www.thaigo.org
กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร
บัญชี นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 162-2951227

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

กำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิด
การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2019
วันอาทิตย์ที่ 16มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

07.30 – 08.30 น.           ลงทะเบียน
08.45 – 09.30 น.            พิธีเปิดการแข่งขัน
ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี ประธานชมรมครูฯ และผู้เข้าแข่งขันนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยขอบคุณแก่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ประธานชมรมครูฯ และ สถาบันสอนหมากล้อมที่ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 9.50 น.               ชมการแสดงจากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
09.50 -10.00 น.              คณะกรรมการเทคนิค ชี้แจงกฎกติกาและการแข่งขัน
10.00 – 12.00 น.              การแข่งขัน (รอบเช้า)
12.00 – 13.00 น               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -16.00 น                การแข่งขัน (รอบบ่าย)
16.15 – 17.00 น.               พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน


ติดต่อข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
0894515919 คุณจักร์