สมัครแข่ง 9*ก้าว GO Tournament ครั้งที่ 2

9*ก้าว GO Tournament  ครั้งที่ 2

Displaying 1 - 10 of 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา รุ่นที่ลงแข่ง เบอร์โทรศัพท์
ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2. Low Dan (1-3 ดั้ง) 0655935924
ด.ช. ปภังกร จงประดิษฐ์ GO maztermind 8. ประถม 3-4 (9-15 คิว) 0888968483
ด.ช. จิรภัทร ศรีชำนาญ* วรรณสว่างจิต 6. ประถม 5-6 (9-15 คิว) 0910067711
ด.ช. ปุณณภพ ศรีชำนาญ วรรณสว่างจิต 10. ประถม 1-2 (ไม่จำกัดคิว) สาย A 0910067711
ด.ช. จิรภัทร ศรีชำนาญ วรรณสว่างจิต 7. ประถม 5-6 (1-8 คิว) 0910067711
นาย กิตติพงษ์ พงษ์สาคร   3. Kyu (ไม่จำกัดคิว) 093-4513907
ด.ญ. จิรัชญา จุลวรรณ์ Smart Go Saraburi 5. มัธยมต้น (ไม่จำกัดคิว) 0625955969
ด.ญ. วชิรญาณ์ จุลวรรณ์ Smart Go Saraburi 7. ประถม 5-6 (1-8 คิว) 0625955969
นาย ศุภเลิศ บุญเย็น   2. Low Dan (1-3 ดั้ง) 0834465518
ด.ญ. เอื้อสิรี บุญเย็น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก EP 8. ประถม 3-4 (9-15 คิว) 0892023936
Displaying 1 - 10 of 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11