รับสมัครการสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครการสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ บริเวณชั้น 1 (พระราม2) ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
– ผู้ขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 คิว
– รับสมัครเพียง 150 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น
– ค่าสมัครสอบท่านละ 500 บาท สอบได้จำนวน 5 กระดาน
– หากสอบผ่านระดับที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังเหลือสิทธิในการสอบ และต้องการสอบเลื่อนขึ้นระดับสามารถทำได้
– สถาบันสามารถรวบรวมส่งภายใต้นามสถาบันได้

หมายเหตุ:
* ไม่สามารถสอบเกินกำหนดจำนวน 5 กระดานได้
** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
*** หากผู้สอบต้องการแก้ไขรายชื่อ สามารถแจ้งได้ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วิธีการสมัครมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 1018860328 ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร

2. แจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และระดับที่ต้องการสอบ (โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร กรณีที่สอบผ่าน) มาที่ไลน์ชมรมครูหมากล้อม
ยกตัวอย่าง เช่น
(คำนำหน้าชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว) ด.ช.ธงชัย สุภาพดี สอบ 8 คิว โทร 0816789999
3. แอดไลน์ ชมรมครูหมากล้อมได้ที่ @748nwxrc

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด
– ประกาศรายชื่อ-เลขประจำตัวผู้สอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
– ผู้สอบเตรียมปากกามาด้วยในวันสอบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูล

*********************************************************

กำหนดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
8.30-9.00       ลงทะเบียน
9.00-9.30       ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมถ่ายรูปรวมกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่าน
9.30-12.00     สอบวัดระดับฝีมือ (ปิดรับกระดานสุดท้ายช่วงเช้าเวลา 11.30น.)
12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร
13.00-15.00   สอบวัดระดับฝีมือ
(ปิดรับขอสอบกระดานสุดท้ายช่วงบ่ายเวลา 14.30น.)
15.00-16.00   ประธานกล่าวปิดงาน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้สอบผ่าน

* สามารถรอรับประกาศณียบัตรได้หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
* กรณีไม่สะดวกอยู่รับใบประกาศ สามารถติดต่อรับได้ในงานสอบฯ ครั้งถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 065-724-8145 ติดต่อคุณวี
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : ชมรมครูกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย