รับสมัครแข่งขันหมากล้อมรายการ Thailand Go Championship 2019

พบกันอีกครั้งกับการแข่งขันหมากล้อมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Go Championship 2019
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ไช่เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดนักหมากล้อมเพียงเท่านั้น แต่การแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการจัดอันดับยอดฝีมือชาวไทยโดยผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้รวมไปถึงผู้ที่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อไปในระดับนานาชาติต่อไป


สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้ – 11 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน : วันที่ 12 ธันวาคม 2562
วันที่ทำการแข่งขัน : 14 – 15 ธันวาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง
Application กิจกรรมหมากล้อมเท่านั้น
!!

 

***สำหรับท่านที่ทำการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง Website สมาคมฯ ขอความร่วมมือในการทำการสมัครแข่งขันอีกครั้งผ่านทาง Application กิจกรรมหมากล้อม

***ขออภัยในความไม่สะดวก

Application กิจกรรมหมากล้อม :

  1. เปิด App Store (บนระบบปฎิบัติการ iOS) หรือ Play Store (บนระบบปฎิบัติการ Android)
  2. ค้นหา Application ด้วยคำว่า “กิจกรรมหมากล้อม”
  3. ติดตั้ง Application ดังกล่าว
  4. ทำการ Log-in ผ่านระบบด้วย Facebook
  5. ทำการยืนยันตัวตน
  6. ทำการสมัครแข่งขัน

***หากท่านใดที่เคยมี Application อยู่แล้วและไม่สามารถเปิดแอป ให้ทำการถอนการติดตั้งและทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

 

คุณสมบัติ :

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไปเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
5. เป็นผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 ดั้งเพชร ขึ้นไป อ้างอิงจากทำเนียบดั้งไทย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันและเวลาที่ทำการปิดรับสมัคร

ระบบการรับสมัคร :

– ทำการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยเท่านั้น
– หากมีผู้สมัครเกินกว่า 128 คนจะทำการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากคะแนน GAT Point ณ วันและเวลาที่ปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ประกาศไว้และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง หากตรวจพบข้อมูลอันเป็นเท็จ สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship 2019 และสิทธิประโยชน์ใดๆที่ผู้สมัครได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้

ระบบการแข่งขัน :

– ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss Pairing System โดยมีจำนวนรอบการแข่งขันตามกำหนดเทียบจากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
– โคะมิ 6.5 คะแนน
– Main Time 60 นาที Byo-Yomi 10 วินาที 3 ครั้ง

รางวัลและสิทธิประโยชน์ :

อันดับที่ 1 – 8 ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน และได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติตาม “กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562
เช่น การการแข่งขันหมากล้อมรายการ 41st World Amateur Go Championship ณ Vladivostok, Russia ในวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563

 

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 14 ธันวาคม 2562
07.30น. – 08.00น. ลงทะเบียน
08.00น. – 10.30น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.30น. – 13.00น. การแข่งขันรอบที่ 2
13.00น. – 14.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00น. – 16.30น. การแข่งขันรอบที่ 3
16.30น. – 19.00น. การแข่งขันรอบที่ 4 (ถ้ามี)

วันที่ 15 ธันวาคม 2562
07.30น. – 10.00น. การแข่งขันรอบที่ 5
10.00น. – 12.30น. การแข่งขันรอบที่ 6
12.30น. – 13.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30น. – 16.00น. การแข่งขันรอบที่ 7
16.00น. – 18.30น. การแข่งขันรอบที่ 8 (ถ้ามี)
18.30น. – 19.00น. พิธีมอบรางวัล

 

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย