มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Asian U-GO 2019 และ U – GO ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Asian U-GO  2019 และ U – GO ครั้งที่ 22

11 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2019 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

 

ในครั้้งที่คณะผู้จัดงานทั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมฯและม.ราชภัฏลำปาง ได้พาชมสถานที่สนามแข่งขัน, หอพักนักกีฬา และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี่้

 

หมายเหตุ :  ส่วนวันและเวลาที่จะจัดการแข่งขันโปรดติมตามได้จากเว็บไซต์และ Facebook สมาคมกีฬาหมากล้อมต่อไป