พื้นฐานหมากล้อม โคะ คืออะไร

พื้นฐานหมากล้อม โคะ คืออะไร

“โคะ” คือกฏข้อหนึ่งของหมากล้อม คือห้ามกินกันไป กินกันมา หมายถึง ถ้าฝ่าหนึ่งกินหมากของอีกฝ่ายหนึ่งไปหนึ่งเม็ดอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถกินคินได้ในทันทีจะต้องไปวาง ในจุดอื่นก่อน แล้วโคะจะกินได้ หรือ จะจบโคะเมื่อใดมาชมคลิปกันครับ

คลิปนี้ครูอั๋นจะมาพูดถึงการจับกินเม็ดหมากล้อมบนกระดาน ว่าจะจับกินได้