พิธีเปิดหมากล้อมในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

25 มกราคม 2560:  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ซึ่งครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” โดยกรมพลศึกษา ร่วมกับเจ้าภาพคือ จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 37 ชนิดกีฬา หนึ่งในนั้นคือ กีฬาหมากล้อม จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2560 แบ่งเป็น 8 ประเภท ชิงทั้งหมด 8 เหรียญทอง ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยจัดส่งคณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมในการตัดสินหมากล้อมครั้งนี้เป็นประจำ เสมอมา

 

นาย ดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

 

 

กำหนดการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

ประเภท คู่ชาย คู่หญิง คู่ผสม แข่งขันวันที่ 25-26 ม.ค. 2560

ประเภท บุคคลชาย บุคคลหญิง ทีมผสม แข่งขันวันที่ 27-28 ม.ค. 2560

ประเภท ทีมชาย ทีมหญิง แข่งขันวันที่ 29-30 ม.ค. 2560