ผลการแข่งขัน ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561

สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อม “ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561
จัดที่ศูนย์การค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561  การแข่งขัน จัดทั้งหมดมี 4 ประเภท 1. DAN บุคคลทั่วไป 2. KYU บุคคลทั่วไป 3. KYU รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4. Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 

ผลการแข่งขัน ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

ประเภทดั้ง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Guan Tao
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายกฤษฏิ์แจ่มขจรเกียรติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ นายณัฐวัชร์ พ่อค้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ นายนธีทรบลอมฟีลด์

 

ประเภทคิวบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุชา ฉายกระจ่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเอกกาวาง อรุณวิภาดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายก้องเกียรติ เมธีอัครกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายนิตินัย ซ้ายสุพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ นายดาราพงษ์ เทียบสม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ นายพิริยะ เย็นบำรุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายปภังกร สิริโชคเจริญ

 

ประเภทคิว อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพาทิศ เตชะทวีกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายวริศ เตชะทวีกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายสุภณัท อุดมเพทายกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงธนัชชา บุญพาวัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กชายธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธรังษี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กชายณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายต้นธาร สายคำทอน

 

ประเภทมือใหม่  Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 15
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภครัช อุฑารสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายนิธิกฤษฎิ์ เรียบร้อยเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายกฤติน มหาประคุณชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายณพิชญ์คุณ เจนสินสมบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กหญิงรินรดา ขจรสุภวัชรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายกฤตพล มหาประคุณชัย

 

 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ ดังนี้
รางวัล Best Kid รองชนะเลิศอายุไม่เกิน 7ปี ได้แก่ เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง
รางวัล Best Kid ชนะเลิศอายุไม่เกิน 7 ปี ได้แก่ เด็กชายนิธิกฤษฎิ์ เรียบร้อยเจริญ
รางวัล Best Kid รองชนะเลิศอายุไม่เกิน 9 ปี ได้แก่ เด็กชายภครัช อุฑารสกุล
รางวัล Best Kid ชนะเลิศอายุไม่เกิน 9 ปี ได้แก่ เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์