ผลการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018

ผลการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งการแข่งขันในครั้งที่ 3 แล้ว และการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาหมากล้อมระดับเยาวชนให้ความสนใจได้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 400 คน การแข่งขันครั้งนี้พิธีเปิดและพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นายเทวัญ วงเวียนพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธาน

 

   

   

ผลการแข่งขัน

1. บุคคลระดับ DAN
รางวัลชนะเลิศ : พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : เคนบุน ทานิกุชิ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2. บุคคลชาย มัธยมศึกษา สาย 1
รางวัลชนะเลิศ : ดาราพงษ์ เทียมสม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ธนกรณ์ แสงเจริญ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : ธีรภัทร์ รัตนรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ รามคำแหง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : สิรวิชญ์ ทิมสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และ เทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

3. บุคคลชาย มัธยมศึกษา สาย 2
รางวัลชนะเลิศ : ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ภูริช ชื่นชัยกิจ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : พัสกร ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ศักรินทร์ ภิญโญ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์

4. บุคคลชาย ประถมศึกษา สาย 1
รางวัลชนะเลิศ : จรูญศักดิ์ สารพิมพา โรงเรียนสาธิตฯ รามคำแหง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ตรีภพ หย่ำวิลัย ชมรมหมากล้อม Go family
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอักษรศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ชิษณุพงศ์ ทรัพย์สันติกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : ปวริศ จารุอำไพแสง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. บุคคลชาย ประถมศึกษา สาย 2
รางวัลชนะเลิศ : Justin Plitman โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ปารมี สุธีรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : ชิษณุชา ทรัพย์สันติกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ธีรธรรศ ศิริธีรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : สุรชัช ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง

6. บุคคลหญิง มัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : สมาพร ตุ้มเพชร โรงเรียนวัดพุทธบูชา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : ธนัตถา โพธิคาร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : วนัสนัน เอี่ยมสุจริต โรงเรียนวัดราชโอรส
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : ปวรา ชาญวิเศษ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

7. บุคคลหญิง ประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : กุลละปรียา วิศรุตวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : กัญญาพัชร มีนวล โรงเรียนประชานิเวศน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ชญานิษฐ์ จิตต์หงส์ทอง โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

8. ทีมชาย มัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : อัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (SLC 1)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : โรงเรียนมหรรณพาราม ทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ( NK 3)

9. ทีมชาย ประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทีม 1 (ACEP 1)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนฯ) ทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : Go SENSE 2

10. ทีมหญิง มัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนสามเสนนอก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : โรงเรียนสายปัญญารังสิต ทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : โรงเรียนมหรรณพาราม ทีม 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : โรงเรียนบางมดวิทยา

11. ทีมหญิง ประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนสามเสนนอก ทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ทีม C
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนฯ) ทีม 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (SLC 1)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 : Smart Go สระบุรี ทีม 2